Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.grupax.net.pl jest Grupa X Jarosław Berliński spółka jawna, ul. Chopina 47/1, 09-402 Płock NIP: 7743250264. Więcej informacji pod adresem emial: biuro@grupax.net.pl

Dane osobowe, które będą przesyłane podczas korzystania ze strony internetowej www.grupax.net.pl będą przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (aktualnie jest to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Każdy Użytkownik, który chciałby dowiedzieć się, czy zarejestrowaliśmy jakiekolwiek informacje osobowe na jego temat, powinien skontaktować się z firmą Grupa X Jarosław Berliński spółka jawna, ul. Chopina 47/1, 09-402 Płock NIP: 7743250264, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na stronie Kontakt. Każdy Użytkownik ma możliwość skorygować, zmodyfikować lub usunąć zarejestrowane przez nas informacje, w tym celu należy postępować według wyżej opisanej procedury. Przekazane nam dane osobowe traktujemy z należytą troską, gwarantując, iż wszelkie pozyskane dane przetwarzamy z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa wymaganymi przez prawo, od chwili gdy tylko je otrzymamy. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.

Administrator strony www.grupax.net.pl nie przekazuje i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub podmiotom, z wyjątkiem jednoznacznie wyrażonej zgody Użytkownika lub żądania udzielenia takiej informacji uprawnionym organom państwa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator może przekazywać zaufanym stronom trzecim, takim jak serwisy internetowe czy agencje reklamowe ogólne zestawienia statystyczne dotyczące oglądalności Serwisu oraz inne informacje związane z naszą witryną, które nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych warunków użytkowania Serwisu. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników naszego serwisu.