Serwis urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi, pomiary elektryczne

Jednym z podstawowych elementów naszej działalności jest świadczenie usług z zakresu serwisu urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi oraz pomiarów elektrycznych.

SERWIS URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH I ELEKTRONARZĘDZI:

 • Serwis i przeglądy sprzętu dźwigowego
 • Serwis, naprawa i przeglądy sprzętu spawalniczego
 • Naprawiamy, regenerujemy i konserwujemy uchwyty spawalnicze
 • Naprawiamy, regenerujemy i konserwujemy palniki gazowe i reduktory gazowe
 • Serwis i naprawa elektronarzędzi

POMIARY ELEKTRYCZNE:

 1. Pomiary instalacji elektrycznych w ramach obowiązkowej
  pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
 2.  Pomiary napięcia i obciążeń:
  •  pomiary rezystancji izolacji obwodów
  •  pomiary rezystancji uziemień
  • pomiary impedancji pętli zwarcia (skuteczność zerowania)
  •  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  •  pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  •  pomiary instalacji uziemień
  •  pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
  •  pomiary oświetlenia podstawowego
  •  pomiary natężenia oświetlenia
  •  pomiary rezystancji uzwojeń transformatorów
  •  pomiary urządzeń akumulatorowych
  •  pomiary uziemień rusztowań i innych elementów na placu budowy
  •  pomiary spawarek i zgrzewarek
  •  pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem
 3. Pomiary kamerą termowizyjną (termografia)
 4. Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego elektronarzędzi:
  •  sprawdzenie biegu jałowego
  •  pomiary rezystancji izolacji
  •  pomiary obwodu ochronnego
 5. Pomiary silników elektrycznych

Działamy sprawnie, fachowo i rzetelnie
Dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem pracowników
 Posiadamy dobrze wyposażone zaplecze warsztatowe oraz szeroki dostęp do oryginalnych podzespołów  i części zamiennych
Zapewniamy profesjonalną obsługę firm i przedsiębiorstw
Mamy nadzieję, że atrakcyjność naszej oferty oraz szybka realizacja zamówień serwisowych
pomogą Państwu w podjęciu decyzji o stałej współpracy z naszą firmą

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jarosław   tel. 731 129 471
Tomasz   tel. 733 129 471